Sol·licitud devolució ingressos indeguts

Instància per sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts de tributs. Emplenar i entregar a l'oficina de recaptació de l'Ajuntament

Actualitzat 12/06/2016

Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions-tributs/sollicitud-devolucio-ingressos-indeguts