Sol·licitud de Llicència OVP per extensió de l'activitat (terrasses i vetlladors)

Ocupació de via pública per a taules, cadires, parasols, ...


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions/sollicitud-de-llicencia-ovp-extensio-de-lactivitat-terrasses-i