Sol·licitud de fraccionament de pagament

Instància per sol·licitar el fraccionament de pagament. Emplenar i entregar a l'oficina de recaptació de l'Ajuntament.

Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions-tributs/sollicitud-de-fraccionament-de-pagament