BÉNS I SERVEIS

a) Infraestructures i serveis públics: Conservació i manteniment dels béns de servei públic.

b) Control i manteniment de les instal·lacions i material de les infraestructures municipals (clavegueram, subministrament d’aigua, enllumenat públic, etc)

c) Traspassos sepultures. Pompes fúnebres, cementeri.

d)Projectes, contractació i seguiment de les inversions municipals en infraestructures.

e) Vies i espais públics.

f) Control inversions i sanejament aigües i fems de les empreses concessionàries.

g) Control i seguiment de l’empresa concessionària de la gestió dels serveis de clavegueram i d’aigua potable. Aqualia.

 

Persona responsable: Carlos Darder

Correu electrònic: bensiserveis@a-soller.es

Contacte: 971 638 456

Ubicació: Tercera Planta

 

 


Source URL: https://ajsoller.net/bens-i-serveis