GOVERNACIÓ I VICEPRESIDÈNCIA

S’encarregarà dels temes següents:

a)Vigilància i seguretat de les persones i béns. Multes governatives municipals, protecció civil, llicències vehicles de servei públic, circulació, Policia Local, ocupació de la via pública temporal i extraordinària.

b) Règim interior: Personal, assumptes generals, organització administrativa, material, estadística, cens electoral i padró municipal d’habitants.

c) Assumptes generals: Registre general, sessions corporatives, actes, comunicacions, arxiu, ordenances i reglaments, resolució d'instàncies i recursos o qualsevol altre qüestió, sempre que no estigui atribuïda expressament a altra CIP, control i manteniment de les cases consistorials.

d) Serveis Socials: tots els temes relacionats amb millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació d'informació, atenció i suport a les persones, famílies i col·lectius. Els diferents serveis acompanyen situacions personals, familiars o socials que requereixen suport, mitjançant una valoració de la seva situació i la definició d’un pla de treball, i també orienten sobre els recursos, les prestacions i els serveis més adequats a les seves necessitats.

e) Contractació

 

Persona responsable: Carlos Darder

Contacte: governació@a-soller.es

971638450

Ubicació: segona planta.


Source URL: https://ajsoller.net/governacio-i-vicepresidencia