Objecte principal dels Serveis socials

L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. Els Serveis Socials estam dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.

Oferim atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També promovem mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció.

Tramitem les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que ens siguin atribuïdes.

Igualment treballem amb les entitats i associacions de la nostra zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribuïm a prevenir el risc d'exclusió i enfortim els llaços de cohesió social.

Als Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Sóller, treballem un equip de professionals format per 2 treballadores socials, 1 psicòleg, 3 educadores socials, 8 treballadores familiars i una auxiliar administrativa.

L’equip de feina dels Serveis Socials és multidisciplinar, aspecte que garanteix l’abordatge d’una situació de forma completa i des de totes les possibles perspectives de feina.


Source URL: https://ajsoller.net/objecte-principal-dels-serveis-socials