16 °C

Bonificació de l'IBI

14-Gener-2021
Ha començat el termini per a presentar les sol·licituds de bonificació de l'IBI per a:

- Bonificació IBI (Impost sobre Béns Immobles) per als titulars d'immobles situats dins el terme municipal amb classificació de la Direcció General del Cadastre catalogats com a «núcleos rurales» situats al polígon de valoració 4 segons el criteri de la Norma del RD 1020/1993 de 25 de juny, per a l'exercici 2021.

- Bonificació IBI (Impost sobre Béns Immobles) per a famílies nombroses.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 de març de 2021.