Convocatòria per a constituir una borsa de treball d'Arquitecte a l'Ajuntament de Sóller

18-Abril-2023

El dia 14 d'abril de 2023 la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sóller va aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Arquitecte de l'Ajuntament de Sóller, en règim d'interinitat, així com la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El termini per a participar a la convocatòria comença dia 19 d'abril de 2023.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu només es podran presentar a través de la Seu Electrònica (https://soller.sedelectronica.es), emprant el tràmit "RHU101 Sol·licitud per participar a convocatòria de prova selectiva de personal a l'Ajuntament de Sóller"

Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).