21 °C

Època de perill d'incendis forestals

22-Abril-2021
Període comprès entre l’1 de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos.

Durant el període citat, la prohibició o limitació dels focs a les següents zones del Municipi de Sóller:

ZONA FORESTAL: Prohibit fer foc.

ZONA RÚSTICA, I HORTS I TARONGERS: Autoritzable, prèvia sol·licitud a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (971176666).

ZONA URBANA: Autoritzat, previ avís a la Policia Local de Sóller (971638441).
- Donar a Policia les dades personals (nom, DNI i telèfon) i la localització exacte del lloc on es farà el foc.
- La crema es farà entre les 8 i les 12h, sempre en absència de vent.
- La vigilància del foc haurà de ser continua, abans de retirar-se s’ha d’estar segur que està completament apagat.
- En cas de propagació del foc, se li exigirà al peticionari total responsabilitat dels danys i perjudicis que ocasioni.
- L’autorització de la crema deixarà de tenir validesa en el moment en que pugui ocasionar perjudicis a terceres persones.
- No es poden cremar restes que no siguin vegetals, com puguin ser plàstics o altres materials insalubres.