SERVEIS SOCIALS

Els serveis socials comunitaris bàsics som el primer punt d'accés al sistema públic dels serveis socials. La nostra finalitat és obtenir el nivell més alt de benestar social a la nostra ciutat a través de l'atenció de les necessitats socials de les persones, famílies i grups.

Atenem als ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estam integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social, l’autonomia personal i relacional, i afavorir la integració de les persones.

Persona responsable: Llum Castañer.
Contacte: serveissocials@a-soller.es