Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una Borsa de Treball per cobrir eventuals necessitats d'ocupació urgent o baixes de personal del servei O.R.A.

Nombre d'expedient
05/2017
Data publicació
31-Març-2017
Termini presentació d'ofertes
11-Abril-2017
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajsoller.net/contractes/bases-reguladores-de-la-convocatoria-la-creacio-duna-borsa-de-treball-cobrir-eventuals