Tarifes del servei de subministrament d'aigua (2012/06/21)

Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació de 15 de juny de 2012 per la qual s'autoritzen les noves tarifes del servei de subministrament d'aigua de Sóller (Exp.: DGC 06/2012 CP)


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/altres-normes/tarifes-del-servei-de-subministrament-daigua-20120621