Documentació per a canvi de domicili al padró

Presentar a l'Oficina d'Estadística, 1r pis, Ajuntament de Sóller.

Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions-padro-habitants/documentacio-canvi-de-domicili-al-padro