Instància sol·licitud certificat empadronament històric

Emplenar i presentar a l'Oficina d'Estadística, 1r pis, Ajuntament de Sóller.


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions-padro-habitants/instancia-sollicitud-certificat-empadronament-historic