Autorització del titular o arrendatari per a empadronar-se

Model d'Autorització del propietari o arrendatari de la vivenda per empadronar-s'hi.

Emplenar i presentar amb la documentació restant a l'Oficina d'Estadística, 1r pis, Ajuntament de Sóller.


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions-padro-habitants/autoritzacio-del-titular-o-arrendatari-empadronar-se