Reglament abastament aigua potable

Reglament del servei d'abastament d'aigua potable al terme municipal de Sóller

BOCAIB 49 del 20-04-1995, Núm. 6211


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/reglaments/reglament-abastament-aigua-potable