08. Sol·licitud de la BONIFICACIÓ sobre l'IBI per a Nuclis Rurals

Instància per a sol·licitar la bonificació per a nuclis rurals situats al polígon de valoració num. 4, prevista a l'article 4t de la vigent ordenança municipal de l'IBI

Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions/08-sollicitud-de-la-bonificacio-sobre-libi-nuclis-rurals