Període Mitjà de Pagament a proveïdors del 4t trimestre 2014 fins 1r trimestre 2016


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/periode-mitja-de-pagament/periode-mitja-de-pagament-proveidors-del-4t-trimestre