01. Model d'Autorització de Representació

Model per a autoritzar a una persona a realitzar algun tràmit en representació d'una altra persona.

Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/01-model-dautoritzacio-de-representacio