08. Remuneracions membres corporació municipal

Acord Ajuntament en Ple de dia 12 juliol de 2019.


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/retribucions-2019/08-remuneracions-membres-corporacio-municipal