Delimitació del terme de Sóller. Segles XIX-XX


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/documents-de-larxiu-historic/delimitacio-del-terme-de-soller-segles-xix-xx