Proposta d’acord d’acceptació de la renúncia a la dedicació exclusiva presentada pel regidor Sr. Juan Ruiz Mesquida

Documents

Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/retribucions-2020/proposta-dacord-dacceptacio-de-la-renuncia-la-dedicacio