Dedicació exclusiva d’un regidor i la corresponent retribució per aquest càrrec


Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/retribucions-2020/dedicacio-exclusiva-dun-regidor-i-la-corresponent-retribucio