Presidència, Comunicació, Premsa i Protocol.

- Presidència.

- Comunicació i premsa.

- Protocol.

- Relacions institucionals.

- Honors, distincions.

- Cerimònies municipals.

- Atenció al ciutadà. Pàgina web municipal.

Persona responsable: Mar Castañer.

Ubicació: segona planta.

Telf. 971638450.


Source URL: https://ajsoller.net/presidencia-comunicacio-premsa-i-protocol