Governació

- Policia local, trànsit, seguretat ciutadana.

- Protecció civil.

- Circulació viària.

- Ocupació de la via pública temporal i extraordinària.

- Ocupació de la via pública i espais lliures públics per bars o cafès, cafeteries i restaurants.

- Control i seguiment de la gestió del servei d’estacionament regulat (ORA) i dels aparcaments municipals per part l’entitat pública empresarial Sóller 2010.

Responsable: Carlos Darder.

Ubicació: planta baixa 971638441

Tercera planta 971638468


Source URL: https://ajsoller.net/governacio