Patrimoni

- Arxiu històric.

- Camins públics.

- Inventari de béns municipals.

- Tots els temes relacionats amb el patrimoni municipal: conservació, adquisició, cessió, etc.

- Control i seguiment de la gestió del servei del poliesportiu Son Angelats.

Responsable: Juan A. Lorente Torres.

Ubicació: Tercera planta i Arxiu municipal.

Telf. 676187990

971638468

 


Source URL: https://ajsoller.net/patrimoni