Esports

- Foment de l'Esport i de qualsevol activitat, individual o col.lectiva que promogui l'Esport i la seva pràctica.
- Gestió dels equipaments esportius i similars.
- Pla d'equipaments esportius i similars.
- Consell Municipal d'Esports.

Responsable: Miquel Nadal.
Ubicació: c/Sa LLuna, 39.
Telf. 971634250


Source URL: https://ajsoller.net/esports-0