Domiciliar el pagaments dels meus tributs

Instància per domiciliar el pagament de rebuts a entitats bancàries i caixes d'estalvi. Emplenar i entregar a l'oficina de recaptació de l'Ajuntament

Actualitzat 12/02/2016

Source URL: https://ajsoller.net/arxius-i-documents/gestions-tributs/domiciliar-el-pagaments-dels-meus-tributs