Promoció Econòmica i Turisme

- Turisme, en tota la seva amplitud, incloent-hi la promoció turística del municipi.

- Oficines d’informació turística.

- Qualsevol activitat dirigida a la promoció econòmica dels municipi.

- Mercat municipal.

- Mercat de venda ambulant o no sedentària.

- Mercat d’artesania.

- Activitats i fires comercials i artesanes.

- Clúster Sóller Bon dia.

- Patró del MUCBO – Jardí Botànic de Sóller.

- Platges i assumptes referents a la costa en general.

- Control i seguiment de l’empresa adjudicatària de la concessió i explotació de les Platges del municipi.

Responsable: Sebastià Aguiló.

Ubicació: planta baixa.

Telf. 971 638458