Medi Ambient

- Defensa i protecció del paisatge i l’entorn urbà.

- Benestar animal.

- Llicències de tinença d'animals.

- Control i seguiment de la possible contaminació lumínica, atmosfèrica, acústica o electromagnètica.

- Foment de plans d’estalvi energètic i ús d’energies renovables.

- Control i seguiment de l’Ordenança reguladora de neteja viària i recollida de residus urbans.

- Control i seguiment de l’Ordenança de protecció dels espais i elements verds i del mobiliari urbà.

- Control i seguiment de l’Ordenança de convivència, defensa i protecció animal.

- Control i seguiment de l’Ordenança municipal de prevenció de contaminació acústica i vibracions.

- Control i seguiment de la possible contaminació de les aigües (subterrànies, superficials, depurades o marines) i de l’arena.

- Comissió de seguiment de l’EDAR de Sóller.

- Control i seguiment amb el Sindicat de Regants i les diferents juntes de propietaris de fonts d’aigua.

Persona responsable: Antònia Frau

Ubicació: Tercera Planta.

Telf. 971638469