Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per la contractació temporal de controladors del servei d'estacionament amb limitació horària a la via pública (O.R.A)