18 °C

Notícies

30-Març-2021
Consultes ciutadanes: Votau la proposta musical de la Fira 2021
Des de la Regidoria de Participació ciutadana i Festes s'està preparant el programa de la Fira 2021.
10-Març-2021
Convocatòria per cobrir com a funcionari de carrera 2 places de Policia Local
Nou termini de presentació d’instàncies: Des del dia 15 de març al 14 d'abril de 2021.
09-Març-2021
Plaques solars
Guia orientativa.
16-Febrer-2021
BAN
Entrada en vigor nova ordenança municipal reguladora de l'ús de la via pública.
08-Febrer-2021
Aplicació de les mesures excepcionals de prevenció per la Covid-19 a bars, cafeteries i resta d'establiments de restauració
Compartim el BAN en relació al recordatori als establiments de restauració i als seus usuaris, de les mesures de prevenció de la Covid-19, que afecten a la seva activitat.