Cultura

- Concursos i exposicions.

- Qualsevol activitat dirigida en general a la promoció i defensa de la cultura (normalització lingüística, patrimoni històric-artístic, folklore, costums autòctones, etc)

- Biblioteca, inclosa la cura de l'immoble.

- Pla d'instal·lacions culturals, infraestructures culturals.

- Relacions amb Entitats culturals.

Persona responsable: Antonia Frau.

Ubicació: Segona planta

Telf. 971638457