Infraestructures i Vies Públiques

- Conservació, manteniment i reparació de la via pública.

- Manteniment d'edificis i instal·lacions municipals (clavegueram, subministrament d’aigua,

enllumenament públic, etc.)

- Manteniment de l’arbrat i zones verdes.

- Espais públics.

- Cementeri.

- Direcció, coordinació, gestió i execució de projectes i obres municipals/Serveis Tècnics municipals.

- Brigada municipal.

- Control i seguiment de l’empresa concessionària de la gestió dels serveis de clavegueram i d’aigua potable (Aqualia).

- Control i seguiment de la gestió del servei de neteja viària i de recollida de residus urbans sòlids per part de l’entitat pública empresarial Sóller 2010.

- Control i seguiment de la gestió dels serveis funeraris, per part de l’Empresa Funerària Municipal SLU.

Persona responsable: Carlos Darder.

Ubicació: Tercera planta

Telf. 971638456

971638469