Definició

Els Serveis Socials Comunitaris Bàsics conformen un conjunt de prestacions adreçades a persones, famílies i grups socials, incloent la gent gran, que tenen com a objectiu potenciar la qualitat de vida i promoure les igualtats d’oportunitats de les persones residents a Sóller.

Persona responsable: Llum Castañer

Ubicació: Quarta planta

Telèfon: 971634836

Correu electrònic: serveissocials@a-soller.es

Instagram @serveissocialssoller

Facebook https://www.facebook.com/Sollerserveissocials/