Notícies

19-Setembre-2023
Subvenció per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats patrimoni mundial
Obres finançades amb l’ajuda concedida per part del Ministerio de Cultura y Deporte. Convocatòria 2020.
02-Agost-2023
L’Ajuntament de Sóller renova el rètol dels carrers del municipi
Durant el primer semestre de 2023, l'Ajuntament de Sóller ha desenvolupat un projecte d’actualització de rètols dels carrers que ho tenien deteriorat o obsolet.
19-Juny-2023
Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball d'administratiu-va d'administració general de l'Ajuntament de Sóller
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir del dia següent a aquell en què es publiqui l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat.
19-Juny-2023
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió del lloc de feina cap del negociat dels serveis socials de l'Ajuntament de Sóller
El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 19 de juny fins dia 14 de juliol, ambdós inclosos.