Convocatòria de procediment selectiu a Sóller 2010

05-Agost-2022

L'Entitat Pública Empresarial Sóller 2010 va aprovar la convocatòria i les bases específiques que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d'una borsa de treball per a la provisió d'operaris del servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller, així com la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.