Subvenció per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats patrimoni mundial

19-Setembre-2023

Obres finançades amb l’ajuda concedida per part del Ministerio de Cultura y Deporte. Convocatòria 2020.

Les ajudes per a projectes de conservació, protecció i difusió de béns declarats patrimoni mundial tenen per objecte propiciar el desenvolupament de projectes de protecció i conservació d’aquests béns, i impulsar la seva accessibilitat, visibilitat i difusió, tant nacional com internacional.

Més concretament i a rel de la sol·licitud d’ajuda tramitada per part d’aquest ajuntament, es tracta de la modalitat d’activitat de restauració i conservació preventiva que serveixi al manteniment d’elements patrimonials que hagin estat declarats patrimoni mundial, com és el cas de la construcció de la ‘PEDRA EN SEC’.