Regidoria Sóller Activa

- Suport tècnic a emprenedors i autoocupació.

- Col·laboració en el desenvolupament de polítiques actives d'ocupació d'acord amb les directrius del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

- Promoció de l'ocupabilitat i la formació professional i la seva gestió.

- Subvencions i ajuts: donar informació sobre les ajudes publicades per a persones físiques, autònoms i empreses.

- Desenvolupament local.

Responsable: Juan A. Lorente

Ubicació: Tercera planta

Telf. 669847493