Ajuntament

Ajuntament - Arquitecte
Extensió 48
971 63 84 55
Ajuntament - Arquitecte Tècnic
Extensió 47
971 63 84 54
Ajuntament - Batlia
Extensió 81
971 63 84 51
Ajuntament - Béns i Serveis
Extensió 68
971 63 84 68
Ajuntament - Centre d'Informació Jove
971 63 84 66
cijsoller@a-soller.es
Ajuntament - Cultura
971 63 84 57
cultura@a-soller.es
Ajuntament - Delineant
Extensió 44
971 63 84 53
Ajuntament - Intervenció
Extensió 21
971 63 84 43
Ajuntament - Policia Local
Oficines:
Tel: 971 63 84 41
FAX: 971 63 49 33

URGÈNCIES: 971 63 41 41
971 63 84 41
971 63 49 33
plsoller@a-soller.es
Ajuntament - Recaptació
Extensió 77
971 63 84 47
Ajuntament - Rendes i exaccions
Extensió 23
971 63 84 45
Ajuntament - Secretaria General
Extensió 36
971 63 84 50
Ajuntament - Serveis Jurídics
Extensió 53
971 63 84 61
Ajuntament - Tresoreria
Extensió 25
971 63 84 46
Ajuntament - Turisme
Extensió 61
971 63 84 58
Cases de la vila
CASES DE LA VILA
971 63 02 00
971 63 37 22
ajuntament@a-soller.es
Funerària Municipal
Persona de contacte: Ginés Far López
608098253
Jutjat de Pau
971 63 37 21
971 63 37 21